სიტყვა: 热带
პინიინი: rè dài
Antonyms:

寒带

(hán dài)