სიტყვა: 孤岛
პინიინი: gū dǎo
Antonyms:

群岛

(qún dǎo)