სიტყვა: 奸滑
პინიინი: jiān huá
Antonyms:

忠厚

(zhōng hòu)