სიტყვა: 大盘
პინიინი: dà pán
Antonyms:

小盘

(xiǎo pán)