სიტყვა: 夙昔
პინიინი: sù xī
Antonyms:

未来

(wèi lái)


将来

(jiāng lái)