სიტყვა: 上级
პინიინი: shàng jí
Antonyms:

下级

(xià jí)