Nomer atom: 79
Pralambang: Au
Jeneng Inggris: Gold
Cina:
Pinyin: Jīn