ספרה אטומי: 79
סמל: Au
שם באנגלית: Gold
סינית:
פין-יין: Jīn