מילה: 編新
פין-יין: biān xīn
Antonyms:

述古

(shù gǔ)