מילה:
פין-יין: míng
Antonyms:

昏花

(hūn huā)


(àn)


(yōu)