מילה: 斂縮
פין-יין: liǎn suō
Antonyms:

緊縮

(jǐn suō)


擴展

(kuò zhǎn)