מילה: 远方
פין-יין: yuǎn fāng
Antonyms:

远处

(yuǎn chǔ)


近处

(jìn chǔ)