מילה: 豪爽
פין-יין: háo shuǎng
Antonyms:

小气

(xiǎo qì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.