מילה: 秋色
פין-יין: qiū sè
Antonyms:

春光

(chūn guāng)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.