מילה: 油头粉面
פין-יין: yóu tóu fěn miàn
Antonyms:

囚首垢面

(qiú shǒu gòu miàn)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.