מילה: 敛缩
פין-יין: liǎn suō
Antonyms:

紧缩

(jǐn suō)


扩展

(kuò zhǎn)