מילה: 应允
פין-יין: yīng yǔn
Antonyms:

拒绝

(jù jué)