Paraula: 漫无纪律
Pinyin: màn wú jì lǜ
Antonyms:

秩序井然

(zhì xù jǐng rán)