Söz: 活潑可喜
Pinyin: huó pō kě xǐ
Antonyms:

生氣勃勃

(shēng qì bó bó)


老氣橫秋

(lǎo qì héng qiū)


朝氣蓬勃

(zhāo qì péng bó)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.