Söz: 有条有理
Pinyin: yǒu tiáo yǒu lǐ
Antonyms:

颠三倒四

(diān sān dǎo sì)


乱七八糟

(luàn qī bā zāo)


杂乱无章

(zá luàn wú zhāng)


七颠八倒

(qī diān bā dǎo)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.