Soʻz: 裹足不前
Pinyin: guǒ zú bù qián
Antonyms:

马不停蹄

(mǎ bù tíng tí)


停滞不前

(tíng zhì bù qián)


固步自封

(gù bù zì fēng)


高歌猛进

(gāo gē měng jìn)


乘风破浪

(chéng fēng pò làng)


勇往直前

(yǒng wǎng zhí qián)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.