Soʻz: 殊途同归
Pinyin: shū tú tóng guī
Antonyms:

背道而驰

(bèi dào ér chí)


南辕北辙

(nán yuán běi zhé)