Калима: 完美無缺
Пинйин: wán měi wú quē
Antonyms:

一無可取

(yī wú kě qǔ)


一無是處

(yī wú shì chǔ)


一鱗半爪

(yī lín bàn zhǎo)


白璧微瑕

(bái bì wēi xiá)


瑕瑜互見

(xiá yú hù jiàn)


支離破碎

(zhī lí pò suì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.