Fjalë: 共同
Pinyin: gòng tóng
Antonyms:

單獨

(dān dú)


獨自

(dú zì)