Fjalë: 借債
Pinyin: jiè zhài
Antonyms:

還債

(huán zhài)