Fjalë: 比比皆是
Pinyin: bǐ bǐ jiē shì
Antonyms:

车载斗量

(chē zài dǒu liáng)


空前绝后

(kōng qián jué hòu)


无所不有

(wú suǒ bù yǒu)


凤毛麟角

(fèng máo lín jiǎo)


一无所有

(yī wú suǒ yǒu)


漫山遍野

(màn shān biàn yě)


凤毛鳞角

(fèng máo lín jiǎo)


不可多得

(bù kě duō dé)


硕果仅存

(shuò guǒ jǐn cún)


汗牛充栋

(hàn niú chōng dòng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.