Fjalë: 完美无缺
Pinyin: wán měi wú quē
Antonyms:

一无可取

(yī wú kě qǔ)


一无是处

(yī wú shì chǔ)


一鳞半爪

(yī lín bàn zhǎo)


白璧微瑕

(bái bì wēi xiá)


瑕瑜互见

(xiá yú hù jiàn)


支离破碎

(zhī lí pò suì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.