Fjalë: 囤积
Pinyin: dùn jī
Antonyms:

抛售

(pāo shòu)