ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੰਬਰ: 72
ਚਿੰਨ੍ਹ: Hf
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਂ: Hafnium
ਚੀਨੀ:
ਪਿਨਯਿਨ: Jiā
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.