სიტყვა: 重要
პინიინი: zhòng yào
Antonyms:

普通

(pǔ tōng)


緊要

(jǐn yào)


主要

(zhǔ yào)


次要

(cì yào)


首要

(shǒu yào)