სიტყვა: 迷戀
პინიინი: mí liàn
Antonyms:

討厭

(tǎo yàn)


厭惡

(yàn è)


拋棄

(pāo qì)