სიტყვა: 超凡入聖
პინიინი: chāo fán rù shèng
Antonyms:

芸芸眾生

(yún yún zhòng shēng)


狗彘不若

(gǒu zhì bù ruò)


無名小卒

(wú míng xiǎo zú)


百無一是

(bǎi wú yī shì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.