სიტყვა: 絕無僅有
პინიინი: jué wú jǐn yǒu
Antonyms:

泛濫成災

(fàn làn chéng zāi)


三番五次

(sān fān wǔ cì)


多如牛毛

(duō rú niú máo)


司空見慣

(sī kōng jiàn guàn)


舉不勝舉

(jǔ bù shèng jǔ)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.