სიტყვა: 稱讚
პინიინი: chēng zàn
Antonyms:

譴責

(qiǎn zé)


指責

(zhǐ zé)


批評

(pī píng)