სიტყვა: 畫餅充饑
პინიინი: huà bǐng chōng jī
Antonyms:

名副其實

(míng fù qí shí)