სიტყვა: 曚曨
პინიინი: 曚 昽
Antonyms:

明亮

(míng liàng)