სიტყვა: 敵人
პინიინი: dí rén
Antonyms:

仇敵

(chóu dí)


友人

(yǒu rén)


讎敵

(chóu dí)


朋友

(péng yǒu)


人民

(rén mín)


仇人

(chóu rén)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.