სიტყვა: 怏怏不樂
პინიინი: yàng yàng bù lè
Antonyms:

悶悶不樂

(mèn mèn bù lè)


得意洋洋

(dé yì yáng yáng)


書空咄咄

(shū kōng duō duō)


垂頭喪氣

(chuí tóu sāng qì)


洋洋得意

(yáng yáng dé yì)


手舞足蹈

(shǒu wǔ zú dǎo)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.