სიტყვა: 可悲
პინიინი: kě bēi
Antonyms:

可哀

(kě āi)


可喜

(kě xǐ)


可嘆

(kě tàn)


可怒

(kě nù)