სიტყვა: 公演
პინიინი: gōng yǎn
Antonyms:

預演

(yù yǎn)