სიტყვა: 偃旗息鼓
პინიინი: yǎn qí xī gǔ
Antonyms:

重振旗鼓

(zhòng zhèn qí gǔ)


迎風招展

(yíng fēng zhāo zhǎn)


大動干戈

(dà dòng gān gē)


銷聲匿跡

(xiāo shēng nì jì)


大張旗鼓

(dà zhāng qí gǔ)


興師動眾

(xīng shī dòng zhòng)


轟轟烈烈

(hōng hōng liè liè)


冷冷清清

(lěng lěng qīng qīng)


重整旗鼓

(zhòng zhěng qí gǔ)


捲土重來

(juàn tǔ zhòng lái)


渾渾噩噩

(hún hún è è)