სიტყვა: 便秘
პინიინი: biàn mì
Antonyms:

腹瀉

(fù xiè)


瀉肚

(xiè dù)