სიტყვა: 佞徒損友
პინიინი: nìng tú sǔn yǒu
Antonyms:

良朋益友

(liáng péng yì yǒu)