სიტყვა: 不疾不徐
პინიინი: bù jí bù xú
Antonyms:

過猶不及

(guò yóu bù jí)