სიტყვა: 不得不發
პინიინი: bù dé bù fā
Antonyms:

盤馬彎弓

(pán mǎ wān gōng)