სიტყვა: 鸣锣喝道
პინიინი: míng luó hē dào
Antonyms:

无声无息

(wú shēng wú xī)