სიტყვა: 魂不守舍
პინიინი: hún bù shǒu shè
Antonyms:

全神贯注

(quán shén guàn zhù)


聚精会神

(jù jīng huì shén)


心无二用

(xīn wú èr yòng)


心神专注

(xīn shén zhuān zhù)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.