სიტყვა: 顾惜
პინიინი: gù xī
Antonyms:

不惜

(bù xī)


珍惜

(zhēn xī)