სიტყვა: 迷恋
პინიინი: mí liàn
Antonyms:

讨厌

(tǎo yàn)


厌恶

(yàn è)


抛弃

(pāo qì)