სიტყვა: 草木不生
პინიინი: cǎo mù bù shēng
Antonyms:

草长莺飞

(cǎo cháng yīng fēi)